Firemní kurzy

Základní informace:

Firemní kurzy anglického jazyka mohou být zaměřeny na obecnou angličtinu, obchodní angličtinu, popř. konverzační trénink.

Před zahájením kurzu se koná krátká informační schůzka, na které se klient seznámí s lektorem, domluví podrobný program a zaměření lekcí.

Lektorka dojíždí na pracoviště klienta v rámci Hradce Králové, po domluvě mohou lekce také probíhat v prostorech Infinitty, kde je k dispozici kancelář s kapacitou 6 klientů.


Highslide JS

Kurz:

Cílem každého kurzu je, aby jednotlivé lekce byly přínosné, zábavné, motivovaly k samostudiu a probíhaly v přátelské atmosféře. Účastníci firemních kurzů hodnotí výuku 1x za semestr a kdykoliv mohou lektorku kontaktovat s vlastními návrhy na témata lekcí. Během semestru jsou studenti průběžně testováni, je zaznamenávána docházka a plnění úkolů.

Po ukončení kurzu získají jeho účastníci certifikát o absolvování, pokud splní 70% docházku a průběžné úkoly. Lektorka je studentům k dispozici na e-mailu, sociální síti facebook a profesní síti linkedin.


Pomůcky na kurzu:

Na lekcích se používá notebook pro procvičování angličtiny na internetu, iPad s výukovými aplikacemi. Dále výuku doplňuje přenosný projektor značky Compaq.

Mimo jiné od lektorky dostanete tip na učebnice, které by bylo vhodné na Vašem kurzu používat. V případě zájmu klienta je možné učebnice objednat a doručit na první hodinu kurzu.


Zkušenosti s firemními kurzy:

Od září 2012 lektorka vede 2x týdně firemní jazykový kurz ve firmě RegulTech pro 10 zaměstnanců.


Pokud máte zájem o tento typ výuky, kontaktujte lektorku prostřednictvím formuláře a následně Vám bude zaslána kalkulace.

Kde nás najdete:

Bonet s.r.o

Vančurovo náměstí 476

Hradec Králové